Woodix levert reeds meer dan 10 jaar expertise in software ontwikkeling voor een grote verscheidenheid in toepassingen en technologieën. Zo heeft Woodix reeds diensten geleverd bij de bouw van beveilingsproducten en verscheidene ERP en financiële toepassingen.

Technologieën zijn zeer verscheiden en veranderen voortdurend maar er blijken zich toch twee belangrijke mainstream architecturen te ontwikkelen, nl. .Net en Java. Woodix heeft de verantwoordelijkheid opgenomen voor verschillende projecten die beide technologiën tegelijkertijd gebruiken maar ook software toepassingen voor de mainframe of voor embedded systemen werden door Woodix begeleid.

Software ontwikkeling omvat verschillende disciplines die allen een belangrijke rol spelen bij het succesvol uitvoeren van een ontwikkelingstraject:

  • Functionele Analyse
  • Design van de Architectuur
  • Software Ontwikkeling
  • Testen - Pojectbeheer
  • Code Organisatie

Terwijl bij Woodix een focus bestaat op het design van de architectuur werd reeds verregaande ervaring opgedaan in al deze disciplines.

"Nothing great
was ever achieved
without
enthusiasm."

 

Ralph Waldo Emerson